Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Ὁ ψεύτης καὶ ὀ κλέπτης…

Λέει ὁ λαός μας…
Καὶ πολὺ σωστὰ τὰ λέει.
Ὀ ψεύτης καὶ ὁ κλέπτης τὸν πρῶτο χρόνο χαίρονται…
Καὶ εἶναι...
μεγάλη δυστυχία γιὰ ὅλες τὶς κοινωνίες νὰ ὑπάρχουν τέτοια ὄντα μέσα τους. Μὰ ὑπάρχουν…
Καὶ πρέπει νὰ πληρώσουν ἀναλόγως τὸ κάθε ἔνα ἀπὸ αὐτά!!! 
Ὅμως… Κι ἐκεῖ, σὲ αὐτὸ τὸ «ὅμως», θέλω νὰ σταθοῦμε σήμερα…
Θὰ τολμοῦσα νὰ ἰσχυριστῷ λοιπὸν σήμερα πὼς ΚΑΛΩΣ ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ πρόσωπα.
Ἀφ΄ ἑνὸς μία κοινωνία θὰ ἦταν πολὺ …βαρετή, ἐὰν ΟΛΟΙ ἦσαν καλοὶ κι ἀγαθοί, διότι ΔΕΝ θὰ ὑπῆρχε …στόχος αὐτοβελτιώσεως, κι ἀφ΄ ἑτέρου αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ πρόσωπα μᾶς ἐξ-ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν ὅποια στασιμότητά μας καὶ νὰ τὰ καταπολεμήσουμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις!!!
Τὸ δίκαιον, ὡς ἀνάγκη, εἶναι ἡ κινητήριος δύναμις τῶν κοινωνιῶν, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ΔΕΝ ὑφίσταται καὶ πρέπει νὰ τὸ ἐπαναφέρουν διεκδικῶντας το. 
Ἐὰν λοιπὸν καταφέρουμε νὰ δοῦμε μὲ χαμόγελο τὴν ὕπαρξίν τους μέσα στὶς κοινωνίες μας, εἶναι βέβαιον πὼς αὐτομάτως μέσα μας γεννιέται καὶ ἡ ἀπαραίτητος δύναμις γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε. 
Φιλονόη. 
Υ.Γ. Μὴν σκᾶτε γιὰ τὸν ψεύτη καὶ τὸν κλέπτη. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὀ σοφός μας λαὸς ξέρει πολὺ καλὰ πὼς ἡ ὅποια βασιλεία του, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι εἶναι ἀπολύτως ἐφήμερη, ἔχει καὶ πολλὰ ῥίσκα. Πάρα πολλά. Πρῶτος αὐτὸς αὐτο-αποδομεῖται, διότι γνωρίζει τὸ εἶδος του. Πάντως, γιὰ νὰ ἡρεμήσουμε, ἔχουμε περάσει στὴν ἐποχὴ ἐκείνη ποὺ κάθε …«εἴδωλον» καταῤῥέει. Λίγος χρόνος τοὺς μένει… Τόσο λίγος, ποὺ καταντᾶ …ἀνύπαρκτος!!! 
φωτογραφία 
filonoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου