Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Αλλαγές στην διοίκηση του δήμου Δράμας – Νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι


Αποτέλεσμα εικόνας για Αλλαγές στην διοίκηση του δήμου Δράμας – Νέοι Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι

Με μια κίνηση που δεν ήταν ευρέως γνώστη, ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος  έκανε γνωστή την απόφαση του για αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου και των καθορισμό νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων......


Από χτες δεν είναι πλέον Αντιδήμαρχοι  οι κύριοι  Ρεμόντης ,Τσεπίλης και Βασιλειάδης.Οι δυο πρώτοι ορίστηκαν ως εντεταλμένοι σύμβουλοι,διατηρώντας τις αρμοδιότητες που είχαν, ενώ ο κ. Βασιλειάδης πλέον παραμένει μόνο με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου.

Στις Αντιδημαρχίες παραμένουν οι κύριοι Καραμπατζάκης,Σολάκης,Μωισιάδης,ενώ επιστρέφει σε θέση  Αντιδήμαρχου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου, από εντεταλμένου σύμβουλου,ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Νέο πρόσωπο στην διοίκηση του δήμου, ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Καψιμάλης,ο οποίος «αναβαθμίστηκε» από την αντιπροεδρία της ΔΕΥΑΔ και ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος στο Τμήμα Παιδείας δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση από το σύνολο των αντιδημάρχων του Δήμου Δράμας αντιμισθία θα λαμβάνουν οι: Καραμπατζάκης Δημήτριος ,Σολάκης Άγγελος , Παπαδόπουλος Γεώργιος  και Καψημάλης Ιωάννης.

Αναλυτικότερα η απόφαση…

Διατηρούν την ιδιότητα του Αντιδημάρχου με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο (Ι) τμήμα της υπ’αρίθμ. 463/9877/7-3-2017 απόφασης του δημάρχου Δράμας οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας: Μωϋσιάδης Αριστείδης του Νικολάου, Σολάκης Άγγελος του Θεοδώρου, Καραμπατζάκης Δημήτριος του Παπάγου.
(Β) Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Παπαδόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη,
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο από 1/10/2017 και για το υπόλοιπο της θητείας ήτοι μέχρι 31/8/2019 και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες θεμάτων που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας. Η παράγραφος (Γ) της (12) ως άνω σχετικής Απόφασής μας παύει να ισχύει.
(Γ) Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Καψημάλη Ιωάννη του Αναστασίου,
καθ‘ύλην Αντιδήμαρχο από 1/10/2017 και για το υπόλοιπο της θητείας ήτοι μέχρι 31/8/2019 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στο Τμήμα Παιδείας δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού και οι οποίες ειδικότερα αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
(Δ) Τροποποιείται η παράγραφος (ΙΙ) της (8) ως άνω σχετικής ως εξής: Από το σύνολο των αντι-
δημάρχων του Δήμου Δράμας αντιμισθία θα λαμβάνουν οι: Καραμπατζάκης Δημήτριος του Παπάγου,Σολάκης Άγγελος του Θεοδώρου, Παπαδόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη και Καψημάλης Ιωάννης του Αναστασίου.

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων

Ο δήμαρχος Δράμας ορίζει από 1/10/2017 τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους και αναθέτει σε κάθε έναν από αυτούς την εποπτεία και το συντονισμό των παρακάτω συγκεκριμένων δημοτικών δράσεων:

(Α) Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσεπίλη Γεώργιο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, που σύμφωναμε τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ανήκουν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, καθώς και την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, που σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. ανήκουν στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
(Β) Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ρεμόντη Σταμάτη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και οι οποίες ειδικότερα αφορούν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, πλην των θεμάτων Ανακύκλωσης. Επίσης του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου πλην της Πολιτικής Προστασίας. Επίσης του αναθέτουμε την εποπτεία και την αρμοδιότητα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ανήκει στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
.dramini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου