“Μπορούμε να ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσιγάρα ή καφέ, δεν μπορούμε να

ζήσουμε χωρίς νερό ή ρεύμα”
Γιώργος Κατρούγκαλος, πνεύμα και ηθική, 30/5/2016

Στο κουτί με τις μπούρδες που χρησιμοποιεί ο Κατρούγκαλος
 έχει βάλει και κλισέ ηλικιωμένης γεροντοκόρης