Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Η μεταρρυθμιστική υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ..

milios_12012015.jpg

Απόσπασμα Γιάννη Μηλιού από συνέντευξη στην Deutsche Welle, όπως την αναδημοσιεύει το iefimerida:  "ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το «κατεξοχήν κόμμα των μεταρρυθμίσεων». Σύμφωνα με τον κ. Μηλιό «η αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος, η πάταξη της διαφθοράς, της λαθρεμπορίας, η διαφάνεια στο δημόσιο, η επιτάχυνση των διαδικασιών, το ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις είναι στους άμεσους στόχους μας.» Αυτή η δήλωση του Μηλιού μας κίνησε το ενδιαφέρον να ψάξουμε την κοινοβουλευτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε ....
νομοθετήματα της περιόδου 2009-2011 για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τα ευρήματα τολμούμε να πούμε ήταν εξόχως ενδιαφέροντα. Ειδικότερα:

1) O νόμος 3849/2010 (Α΄ 80), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο ν. 3213/2003 για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, όπως ο εξατομικευμένος έλεγχος, η αύξηση των απειλούμενων ποινών κ.α., αλλά και σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία : υποχρεωτική δήμευση των προϊόντων όλων των πράξεων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, διεύρυνση του εγκλήματος της απιστίας στο δημόσιο τομέα.

Σ' αυτό το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ΠΑΡΩΝ

2) Ο νόμος 3932/2011 (Α΄ 49). Ο Νόμος αυτός εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, θωράκισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και ανόρθωσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η δημιουργία μιας ανεξάρτητης και αναβαθμισμένης «Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης», με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση τριών ιδιαίτερα ζημιογόνων εγκληματικών συμπεριφορών: α) του ξεπλύματος χρήματος, β) του παράνομου πλουτισμού και γ) της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η εφαρμογή του ανωτέρου νόμου είναι απολύτως καθοριστική, όπως καταδεικνύουν όλες οι υποθέσεις που έχουν λάβει δημοσιότητα τελευταία, καθώς σε όλες σχεδόν αυτές τις υποθέσεις τόσο η αρχική διαλεύκανση, όσο και η ανεύρεση της διαδρομής του μαύρου χρήματος και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων υπέρ του δημοσίου, θα ήταν αδύνατη χωρίς την ενεργοποίηση των διατάξεών του από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Σ' αυτό το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ΟΧΙ

3)  Ο νόμος 3961/2011 «Τροποποίηση του ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 97), με τον οποίο με τον οποίο εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που επιτρέπει το ισχύον Σύνταγμα να καταστεί αποτελεσματική η διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών κυβερνητικών στελεχών σε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος : για πρώτη φορά προβλέφθηκαν περιοριστικοί όροι για τους διωκόμενους πρώην υπουργούς καθώς και διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ ευθυγραμμίστηκαν οι ρυθμίσεις περί παραγραφής αδικημάτων Υπουργών με αυτές του κοινού ποινικού δικαίου (κάτι που δε μπορούσε να γίνει για τις αποσβεστικές προθεσμίες που προβλέπει ρητώς το Σύνταγμα για την άσκηση της δίωξης).

Σ' αυτό το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε  ΠΑΡΩΝ

4) Ο νόμος 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α΄ 55). Στόχος του νόμου είναι να εξασφαλίσει την αποδέσμευση της δικαστικής εξουσίας από την επιρροή της εκτελεστικής, με την αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και την επαναφορά του αυτοδιοίκητου στους μεγάλους δικαστικούς σχηματισμούς της χώρας.

Σ' αυτό το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ΟΧΙ, θέλοντας να συνεχιστεί η χειραγώγηση της δικαιοσύνης όπως είχε επιβληθεί από τον Καραμανλή

 5) Ο νόμος 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 158). Αντικείμενο του νόμου είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των σχετικών με αυτό αδικημάτων, σε εκπλήρωση των διεθνών μας υποχρεώσεων.

Σ' αυτό το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε φαρδιά πλατιά ΟΧΙ

6) Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α 219/3-10-11) «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός θεσπίζει ειδικές διαδικασίες για την ταχεία και αποτελεσματική ανάκριση και εκδίκαση κακουργημάτων που είτε διαπράττονται από πολιτικά πρόσωπα και από άλλους κρατικούς αξιωματούχους, είτε διεγείρουν μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον είτε αφορούν το δημόσιο συμφέρον κατά μείζονα τρόπο. Προβλέπεται η ανάθεση της ανάκρισης σε έμπειρους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι ασχολούνται κατ' αποκλειστικότητα με το έργο αυτό, επικουρούμενοι από επαρκή αριθμό γραμματέων και πραγματογνωμόνων, έχοντας την εξουσία αφενός μεν να ζητήσουν στοιχεία και συνδρομή πάσης φύσεως από κάθε δημόσια αρχή και αφετέρου να προβαίνουν σε εκτεταμένες ανακριτικές πράξεις δέσμευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου και άρσης κάθε απορρήτου έναντι των ανακρινομένων προσώπων. Τόσο η ανάκριση, όσο και ο ορισμός δικασίμου για την όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας να γίνεται πλέον κατ' απόλυτη προτεραιότητα και εντός ρητών προθεσμιών. Οι νέες ρυθμίσεις συμβάλλουν στη διαλεύκανση και τελεσιδικία υποθέσεων που ταλανίζουν τη χώρα σε εύλογο χρόνο, τόσο για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, όσο και για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου των πολιτών.

Και σ' αυτό το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει ΠΑΡΩΝ

Αυτά τα 6 έξι συγκεκριμένα νομοθετήματα που θεσπίστηκαν προις την κατεύθυνση καταπολέμησης της διαφθοράς, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε είτε ΠΑΡΩΝ είτε όχι, διαψεύδοντας πανηγυρικά τον ισχυρισμό Μηλιού. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερψήφισε αυτές τις παρεμβάσεις; Επειδή τις προωθούσε η μνημονιακή κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου; Μήπως ένα από τα παραπάνω νομοθετήματα ήταν μνημονιακή υποχρέωση της χώρας ή μας την επέβαλλε καμιά Τρόικα ή μνημόνιο;

Φυσικά και όχι. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε προτιμούσε να πετάει πέτρες από την αντιπολίτευση και να αρνείται την παραμικρή θεσμική προκοπή. Τώρα ο Μηλιός, στον προθάλαμο της εξουσίας, μας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταπολέμήσει την διαφθορά. πώς, με το να στείλει τον Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο, όπως δηλώνει σήμερα ο υποψήφιος βουλευτής του Στάθης Παναγούλης (δείτε τη συνέντευξη εδώ)

Από τη μια έχεις τον Σαμαρά να λέει ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις έγιναν την περίοδο 2012-2014 και από την άλλη έχεις τον ΣΥΡΙΖΑ που οικειοποιείται την αντιμεταρρύθμιση επειδή δεν τον βολεύει. 
Τέρμα πια με την εκατέρωθεν υποκρισία..
- See more at: http://www.epikairo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου