Μιλάω από στήθους και όταν κάποιος μιλάε
 από στήθους και όχι με γραμμένες ομιλίες
 μπορεί να κάνει και κάποια λάθη
Αλέξης Τσίπρας, τούβλο, 21/7/2016
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι η Άντζελα Δημητρίου της πολιτικής. Χωρίς το ταλέντο της τελευταίας.