Το μυαλό του και μια λίρα και του μπογιατζή ο κόπανος.