Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση τομέα Παιδείας και Πολιτισμού του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών

ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο προβληματισμό τις εξελίξεις στην Παιδεία.
Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρονται σε αναστολή της λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΑΕΙ, λόγω της απόφασης του Υπουργείου να επανεξατάσει την ...
αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας τους, με βασικό άξονα την επιβολή ή όχι διδάκτρων.
Πριν την παρουσίαση συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου νέου πλαισίου δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται ή να αναστέλεται η λειτουργία των προγραμμάτων των ιδρυμάτων.
Ο Υπουργός Παιδείας οφείλει να αναλάβει προσωπικώς την ευθύνη της άμεσης λειτουργίας όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου